Villkor och information på Smartauktioner

Att köpa på Smartauktioner

För att kunna bjuda på Smartauktioner måste du först registrera dig som kund. Registreringen är enkel och följer auktionsbranschens praxis.

Auktionerna sker online och enligt branschens praxis. Angiven sluttid förlängs med 2 minuter varje gång någon höjer budet i sista minuten fram till klubbslaget, d.v.s. auktionens slut.

Smartauktioner har auktionsbranschens lägsta provisioner. På klubbat belopp tillkommer en fast avgift om 20 kronor samt en provision om 10 %, båda inklusive moms.

När det gäller Smartauktioners Välgörenhetsauktioner tillkommer inga avgifter på klubbat belopp, det dras inte heller några avgifter på försäljningen. Klubbat belopp går oavkortat till respektive Välgörenhetsorganisations verksamhet.

Varje auktion kan ha unika villkor för visning respektive utlämning. Vänligen läs vad som gäller under respektive auktion under rubriken Aktuella försäljningar.

Respektive objektsbeskrivning upprättas i samarbete mellan Smartauktioners representant och säljaren.

Inropat objekt avhämtas enligt information i Inköpsredovisningen. Kvitto på erlagd betalning medtages vid avhämning. Om ett objekt inte avhämtas inom utsatt tid äger säljaren rätt att debitera förvarings- och hanteringskostnader eller annullera försäljningen.

Om köparen skulle ångra sitt köp, gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsument-skyddslagstiftning. Köparen skall då kontakta Smartauktioners representant eller säljaren skriftligen. Ange köparens namn, adress, vilket objekt som avses, fakturanummer, kontonummer för återbetalning samt återställ objektet till utlämningsplatsen eller annan plats enligt överenskommelse med Smartauktioners representant eller säljaren.

Om köparen väljer att skicka tillbaka objektet, betalar köparen frakten och ansvarar för emballering. Returfrakt skall ha skett inom 5 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren fått skrivelse från köparen. Återbetalning sker inom 10 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren erhållit objektet i retur från köparen. Återbetalning av provision och inropsavgift sker ej.

En inköpsredovisning skickas via mail och inkluderar en provision på 10 % samt en fast inropsavgift om 20 kr per auktionspost, samtliga avgifter inkl. moms. På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, d.v.s. den upphovsrättsliga ersättningen, tillkommer en avgift om 5 % inkl. moms på föremål som klubbats för mer än 2,200 kr. I förekommande fall kan det på vissa objekt tillkomma 25 % moms på det klubbade beloppet. Dessa objekt säljs då av momspliktigt företag och i dessa fall framgår detta tydligt i katalogiseringen. Betala fakturan omgående, då den måste vara bokförd som betald innan avhämtning.

Köparen eller dess ombud (fullmakt från köpare) är skyldig att undersöka objektet i samband med avhämtning.

Angående eventuell frakt så står det angivet för varje auktion vad som gäller. Du kan även kontakta Smartauktioner innan auktionen, angående fraktmöjlighet och kostnad.

Att sälja på Smartauktioner

Hör gärna av dig till info@smartauktioner.se  om du har frågor rörande försäljning.
Vi förmedlar direkt kontakt till någon av våra representanter, allt beroende på varuområde och/eller plats. Om vi inte har någon i närheten där du bor så kan du eventuellt göra auktionen själv med instruktioner från oss.

Smartauktioner har auktionsbranschens lägsta provisioner. På klubbat belopp dras en fast avgift om 20 kronor samt en provision om 10 %, båda inklusive moms.

Smartauktioners representant svarar för objektsbeskrivning i dialog med säljaren.  Säljaren
äger rätt att sätta reservationspris/bevakningspris, d.v.s. det lägsta bud objektet får säljas för.

Smartauktioners representant eller säljare genomför visning på tid som de väljer innan auktionen.

 När sålda objekt är betalda och utlämnade görs redovisning till säljaren.

Avräkning görs på sålda objekt med säljprovision samt en fast inlämningsavgift. Provision och inlämningsavgift fastställs i vissa fall beroende på försäljningsuppdragets storlek och beskaffenhet.

Utbetalning av försäljningslikvid sker först 15 arbetsdagar efter auktionsutlämning, detta för att kunna hantera eventuella reklamationer och ångerrätt enligt konsumentköplagen.

Eventuell reklamation eller nyttjande av ångerrätt hanteras av Smartauktioners representant i samråd med säljaren.

Kontakta oss gärna

SMARTAUKTIONER SVERIGE AB

Box 89 
183 21 Täby 
Sverige

KONTAKT